Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO ĐÂU

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO ĐÂU

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO ĐÂU

13:56 - 22/06/2018

Khi nhìn thấy những con số này bạn nghĩ sao???
2050: lượng rác thải nhựa trong biển có thể còn nhiều hơn cả các loài cá
700: số loài sinh vật biển đang gặp nguy hiểm hoặc tuyệt chủng do ô nhiễm rác thải nhựa
620%: lượng sản phẩm nhựa được sản xuất tăng trong vòng 30 năm qua
300 triệu tấn: sản phẩm nhựa được sản xuất mỗi năm
10%: số sản phẩm nhựa sau khi sử dụng được tái chế đúng cách, phần lớn kết thúc vòng đời ngoài bãi rác và môi trường tự nhiên (đất, nước)
8,8: số tấn rác thải nhựa chìm xuống đại dương mỗi năm
270.000: số tấn rác thải nhựa trôi nổi trên mặt biển
(Nguồn: CECR, 4/2018)


Danh sách 10 quốc gia thải rác nhựa ra biển nhiều nhất
Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Sri Lanka, Thái Lan, Hy Lạp, Malaysia, Nigeria, và Bangladesh
(Nguồn: CECR, 4/2018)


 Hãy chung tay vì một hành tinh sạch
 Hạn chế sử dụng các sản phẩm cốc nhựa, chai nhựa và túi bóng
 Hãy sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Cốc giấy, túi giấy, túi vải…