Kẹp file 1 tai

Kẹp file 1 tai

  • NH_00000390

Bạn muốn lưu trữ tài liệu cẩn thận, gọn gàng???

Bạn muốn tạo sự chuyên nghiệp???

Bạn muốn quảng bá thương hiệu của mình???

=> Bạn cần tạo ra 1 mẫu kẹp file chuyên nghiệp, phù hợp với hình ảnh của mình.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:

Hotline: 0977.898.691/ 024.8588.6768